Toekomsten sdg1 Geen armoede

De student onderzoekt alternatieve mogelijkheden voor de toekomst die armoede in al zijn vormen overal kunnen beëindigen en gebruik deze mogelijkheden om te overwegen hoe het huidige gedrag moet veranderen.

Bijvoorbeeld:

Studenten verkennen in de buurt van de school de verspreiding van rijkdom / armoede en de belangrijkste diensten van NGO’s en de overheid.

Studenten verkennen de manifesten / toezeggingen / plannen van lokale politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad en analyseren
(1) de waarschijnlijke gevolgen van deze standpunten voor armoede in de buurt en;
(2) de rol van de overheid, NGO’s en individuele verantwoordelijkheid daarin.

Studenten stellen verschillende toekomstbeelden op zonder armoede voor en overwegen routes om deze vragen te beantwoorden, zoals ‘Wat zou er gebeuren als we….?’

Studenten reflecteren op de resultaten van dit proces, ondersteund door de meningen van lokale formele en informele leiders (religieus, cultureel, zakelijk, enz.).

Op basis van de resultaten van de discussies schrijven studenten individuele of groepsplannen voor het gebied met de titel ‘Armoede uit de buurt verwijderen’. De plannen worden gepresenteerd en besproken.

Voor Nederland is een nuttig startpunt.