Empathie sdg5 Gendergelijkheid

De student is zich bewust van verschillende identiteiten (zowel binnenin
en tussen geslachten) en de uitdagingen waarmee ze te maken kunnen krijgen.

Bijvoorbeeld:

Vraag studenten om na te denken over afbeeldingen met een bijzondere focus op gender, bijvoorbeeld wat laten ze zien met betrekking tot genderrollen, macht, relaties. Hoe weten ze dat?