Empathie sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student bedenkt hoe het voelt om onderhevig te zijn aan marginalisering, nadeel of machtsonevenwichtigheden.

Bijvoorbeeld:

In kleine groepen maken studenten een korte video, waarin ze een interview spelen met een persoon met een achterstand (mogelijk voortbouwend op onderzoek uitgevoerd onder aandacht voor SDG 16). Zorg ervoor dat de geïnterviewde zich uitdrukt hoe het voelt om een achtergestelde persoon te zijn (bijvoorbeeld Impact op gezondheid, welzijn, relaties, zelfrespect, levensomstandigheden, economische en sociale kansen).