Empathie sdg13 Klimaatactie

De student herkent de moeilijkheid om empathie op te bouwen met betrekking tot verschijnselen die zich over een lange periode en grote afstand voordoen. De student erkent dat klimaatverandering ook een menselijke ervaring is, waaronder beïnvloeding en emotie, waarden en subjectiviteit.
De student identificeert behoeften en verbindingen binnen en buiten de menselijke soort (bijvoorbeeld met gemarginaliseerde mensen die in slechte omstandigheden leven, klimaatmigranten enz., En met het verlies van biodiversiteit, planten en dieren). De student ontwikkelt eigen en andermans coping-mechanismen en veerkracht wanneer hij wordt geconfronteerd met mogelijk overweldigende problemen op het gebied van klimaatverandering.

Bijvoorbeeld:

Gebruik simulaties en drama-acties om de empathie voor het probleem op te bouwen en te vergroten en om de perceptie van gerelateerd risico te vergroten, evenals van de urgentie om een gedragsverandering door te voeren.