Empathie sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student ontwikkelt empathie voor kansarmen, gemeenschappen of steden en begrijp dat duurzaamheid niet kan worden verkregen tenzij ze allemaal een toereikende levenskwaliteit bereiken.

Bijvoorbeeld:

Voer interviews met gemeenschapsleden in nood of bezoek geïsoleerde of afgelegen gebieden om ter plaatse de problemen en moeilijkheden die ze hebben te leren. Maak een rapport met bevindingen met specifieke maatregelen die kunnen worden genomen voor een duurzamer leven. Vraag de ondersteuning van NGO’s en andere organisaties bij hun implementatie.

Debat: toeristische ontwikkeling versus instandhouding van bedreigde soorten. Studenten zijn onderverdeeld in twee groepen: één groep ondersteunt de toeristische ontwikkeling van een gebied en de andere groep ondersteunt de stopzetting van de toeristische ontwikkeling voor de bescherming van bedreigde diersoorten in hetzelfde gebied.

Groepen verzamelen gegevens, verkennen verschillende bronnen om hun positie te rechtvaardigen en proberen het probleem vanuit verschillende gezichtspunten aan te pakken. Het is belangrijk dat de ideeën die uiteindelijk zullen worden aangenomen rekening houden met het feit dat onze kwaliteit van leven en duurzaam leven niet alleen afhankelijk zijn van economisch welzijn, maar ook afhankelijk zijn van leven in harmonie met andere soorten.