Empathie sdg1 Geen armoede

De student ontwikkelt zelf-bewustzijn en bewustzijn voor anderen in armoede.

Bijvoorbeeld:

Studenten onderzoeken ondersteunende activiteiten voor daklozen/ arme mensen in de stad, waaronder hostels en pleeggezinnen. Probeer een aantal hiervan te bezoeken en spreek met personeel en gebruikers.

Bespreek de bevindingen en hoe ze ondersteuning kunnen bieden, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in de opvang, maatjeswerk, fondsenwerving etc.

Implementeer en evalueer het project.