Daadkracht sdg13 Klimaatactie

De student is zich bewust van de effecten van klimaatverandering op mensen en de planeet en van de onzekerheden die kenmerkend zijn voor toekomstige klimaatevoluties.
Beheert concurrerende prioriteiten op het gebied van klimaatverandering en neemt effectieve en tijdige beslissingen over conflicterende kwesties, rekening houdend met het voorzorgsbeginsel, terwijl je voorbereid bent op snelle verandering van strategie├źn.

Bijvoorbeeld:

Kleine groepen bestuderen elk een ander op real-life probleem gebaseerd scenario en proberen ten minste zes verschillende oplossingen / manieren te bedenken.

Bedenk vervolgens voor elke oplossing welke waarden eraan ten grondslag liggen en welke in het gedrang kunnen komen.

Hele groep: bespreek voorgestelde oplossingen en de gerelateerde waarden.