Daadkracht sdg9 Industrie, innovatie en infrastructuur

De student neemt weloverwogen en tijdige beslissingen terwijl je werkt aan een veerkrachtige infrastructuur en inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie.

Bijvoorbeeld:

Geef de klas een ontwerptaak: vraag bijvoorbeeld om in groepen te werken aan nieuwe ontwerpen voor een bekend product, bijvoorbeeld smartphone, auto of fiets.

Groepen presenteren hun ontwerpen aan de rest van de klas.

Tijdens de presentaties ‘beoordeelt’ de rest van de klas ze op basis van hoe duurzaam, ethisch, inclusief en effectief ze zijn.

Uiteindelijk stemt de klas voor het beste ontwerp