Daadkracht sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student neemt als werknemer / professional en als consument weloverwogen beslissingen en acties

Bijvoorbeeld:

Identificeer individueel 2 beslissingen die je als werknemer en / of consument hebt genomen: één die je als goed / succesvol beschouwt en één die niet zo goed is verlopen. Denk na over deze beslissingen en identificeer wat jou heeft geholpen om ze te maken en wat de alternatieve keuzes waren. 

Moedig de leerlingen vervolgens aan na te denken over het besluitvormingsproces en hoe dit kan worden geïmplementeerd, rekening houdend met genderkwesties. Maak op basis van deze analyse een lijst van wat volgens u mensen helpt om goede beslissingen te nemen (bijvoorbeeld Kwaliteit van informatie, beschikbare tijd, eerdere ervaring, advies van anderen).