Daadkracht sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student neemt beslissingen in onzekerheid met betrekking tot niet-duurzame water- en sanitatiekwesties nadat de positieve / negatieve effecten van mogelijke beslissingen op verschillende belanghebbenden zijn onderzocht en benoemd.

Bijvoorbeeld:

Toekomstscenario’s evalueren:

  1. Presenteer studenten een niet-duurzame situatie van watergebruik / beschikbaarheid en sanitatie. Presenteer drie mogelijke verbeteringen  die impact tonen op gerelateerde belanghebbenden.
  2. In groepjes bedenken studenten voor- en nadelen elke optie voor de verschillende stakeholders.
  3. Groepen beslissen vervolgens welke optie het beste lijkt en waarom, delen en verdedigen hun keuze en presenteren een mogelijke manier om mogelijke nadelen te verminderen.
  4. Bespreek tijdens de plenaire nabespreking de uitdagingen van het nemen van beslissingen wanneer de zaken onzeker zijn.