Daadkracht sdg5 Gendergelijkheid

De student neemt effectieve en tijdige beslissingen, rekening houdend met de impact die deze kunnen hebben op gendergelijkheid.

Bijvoorbeeld:

Studenten spelen een rollenspel waarbij een functie wordt aangeboden aan een mannelijke of een vrouwelijke kandidaat en een beslissing moet worden genomen. Moedig leerlingen aan na te denken over het besluitvormingsproces en hoe dit kan worden geïmplementeerd, rekening houdend met genderkwesties.