Daadkracht sdg4 Kwaliteitsonderwijs

De student gebruikt kansen voor onderwijs in het eigen leven en pas de verworven kennis toe in alledaagse situaties om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Bijvoorbeeld:

Individuele taak.: teken jouw tijdlijn voor de komende 10 of 20 jaar. Bepaal mijlpalen, bedenk doelen die je in het leven wilt bereiken.

  • Wat is er nodig om daar te komen?
  • Wat zijn de obstakels waarmee je geconfronteerd zou kunnen worden?
  • Hoe kon je die obstakels overwinnen?
  • Welke milieu- / klimaatuitdagingen kunnen zich voordoen die van invloed kunnen zijn op je vermogen om deze doelen te bereiken?
  • Hoe kun je ervoor zorgen dat je vooruitgang boekt op een manier die duurzaamheid ondersteunt en bevordert?
  • Welke mogelijke omwegen zou je kunnen nemen?
  • Welke onderwijsvormen heb je nodig om deze mijlpalen te bereiken?

Deel jouw bevindingen met een partner, wissel ideeën uit en geef feedback.