Daadkracht sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student neemt weloverwogen beslissingen door te kiezen uit vooraf geïdentificeerde alternatieven die de gezondheid en het welzijn van mensen ondersteunen en handelt snel wanneer anderen hulp nodig hebben.

Bijvoorbeeld:

De klas is verdeeld in kleine groepen. Elke groep bestudeert een op een real-life probleem gebaseerd scenario voor het welzijn van mensen (discriminatie, pesten, ongelijkheden, ziekten enz.) en probeert ten minste zes verschillende oplossingen / manieren te bedenken.

Overweeg de waarden die aan elke oplossing ten grondslag liggen en wat de oplossingen in gevaar zou kunnen brengen. Bespreek met de hele groep de voorgestelde oplossingen en de gerelateerde waarden voor gezondheid en welzijn.