Daadkracht sdg15 Leven op land

De student beoordeelt en neemt beslissingen over een oplossing voor sociaal-ecologische conflicten ten aanzien van biodiversiteit.

Bijvoorbeeld:

Groepen leerlingen wordt gevraagd om deel te nemen aan de Environmental Justice Atlas en op zoek te gaan naar sociaal-ecologische conflicten rond biodiversiteit. Ze worden gevraagd om er één te kiezen en de informatie en argumenten van elke kant van het conflict te verzamelen (dat wil zeggen bedrijf dat natuurlijke hulpbronnen wint, overheid, lokale gemeenschap en activist, buitenlandse NGO’s, enz.).

Elk lid van de groep neemt de rol van acteur op zich en analyseert de argumenten van deze acteur, en bouwt een SWOT-analyseraster op (Sterktes; Zwakke punten; Kansen; Bedreigingen). De groepen presenteren hun analyse aan de klas.

Leerlingen wordt vervolgens gevraagd om een ​​compromisoplossing te bedenken vanuit het perspectief van hun acteur in het rollenspel. Deze oplossingen worden besproken met de leden van de groep om ze sterker te maken: welke negatieve effecten worden verminderd? Welke potentiële voordelen? Hoe verantwoording afleggen?

Ten slotte beoordeelt de hele groep leerlingen de gepresenteerde oplossingen op geloofwaardigheid en plausibiliteit. Voor deze beoordeling wordt de barometeractiviteit toegepast, waarbij leerlingen fysiek worden verdeeld in de ruimte volgens hun mate van overeenstemming.

Elke groep gaat vervolgens naar de “Classroom Environmental Justice Court” om hun oplossing te verdedigen in een van de rechtszalen die zijn gevormd door klasgenoten (bijvoorbeeld een andere groep die aan een ander conflict werkt). Vervolgens zal de “Classroom Environmental Justice Court”, na te hebben gehoord, alle belanghebbenden een beslissing nemen en motiveren waarom zij die beslissing heeft genomen.