Daadkracht sdg14 Leven onder water

De student evalueert, met het oog op een onzekere toekomst, verschillende opties op basis van collectieve intelligentie en neemt een beslissing die het leven onder water helpt beschermen.

Bijvoorbeeld:

Theater forum methode

  • Speel in groepen van 3-4 een korte scène waarin een probleem wordt geïllustreerd dat te maken heeft met leven onder water (bijvoorbeeld verlies van onderzeese biodiversiteit en de impact op een groep mensen).
  • Ze beginnen het een tweede keer te spelen en vragen iedereen van de rest van de groep om in te grijpen wanneer iemand een idee heeft over hoe de situatie anders zou kunnen eindigen als het op een bepaalde manier wordt beïnvloed. Iedereen kan opstaan ​​(meestal één persoon tegelijk) en de rol van een van de acteurs op zich nemen. De anderen moeten zich aanpassen aan wat de nieuwe persoon inbrengt. Na een tijdje stopt de leraar met het proces en vraagt ​​de persoon die tussenbeide is gekomen of hij / zij tevreden is met hoe de dingen zijn geëvolueerd.
  • Het spel begint opnieuw vanaf de plek waar het is veranderd, zoals het de eerste keer was, een andere persoon kan ingrijpen, de groep moet zich aanpassen aan deze nieuwe interventie.

Na 2-4 interventies vindt er een discussie plaats over wat er is gebeurd en welke suggesties er zijn gedaan. Bespreek vervolgens wat er kan / moet gebeuren.