Daadkracht sdg12 Verantwoorde consumptie en productie

De student evalueert, neemt deel aan en beïnvloedt besluitvormingsprocessen over overnames in de publieke sector.

Bijvoorbeeld:

Studenten creëren een toekomst: wat kan de komende dertig jaar jouw rol, functioneren in de samenleving zijn?

  • Hoe kun je als consument actief de besluitvormingsprocessen beïnvloeden?
  • Hoe kun je actief deelnemen en deze processen evalueren, beïnvloeden?