Kritisch denken sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student wordt zich bewust van de positieve en negatieve effecten van economische ontwikkelingen op mens en planeet.

Bijvoorbeeld:

Studenten maken in kleine groepen een selectie van vijf functies, producten en diensten die de afgelopen jaren zijn ontstaan. Ze maken een presentatie die laat zien in hoeverre één van deze innovaties milieu- en / of sociale problemen aanpakt en verbeteringen suggereert.