Kritisch denken sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student evalueert kritisch situaties en genomen beslissingen ten aanzien van water- en sanitaire voorzieningen om een eerlijk beheer hiervan te verzekeren.

Bijvoorbeeld:

Selecteer een hoeveelheid artikelen betreffende de vraag: “Is water een wereldwijd algemeen goed of een economisch product?”

  1. Studenten verklaren in subgroepen het standpunt van elke auteur en analyseren dit vervolgens kritisch op basis van wetenschappelijke bronnen.
  2. Studenten bespreken welk perspectief het meest bijdraagt ​​om de toegang tot water voor iedereen te garanderen; ze onderbouwen hun mening met wetenschappelijke argumenten.

In de plenaire afronding vindt een discussie plaats over wat een tekst tot een wetenschappelijke tekst maakt (verschil tussen op feiten gebaseerde processen in peer-reviewed teksten versus meningen / perspectieven op een vraag).