Kritisch denken sdg5 Gendergelijkheid

De student heeft een kritische houding bij het denken over genderverschillen, vanuit de gedachte dat verschillen vaak worden veroorzaakt door achterliggende ongelijke machtsverhoudingen en culturele stereotypen.

Bijvoorbeeld:

Studenten krijgen verschillende casestudy’s uit verschillende landen met gegevens, aannames en meningen met betrekking tot genderkwesties.┬áStudenten analyseren en identificeren voorbeelden van elk.