Kritisch denken sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student is zich bewust van de processen en mechanismen die de levenskwaliteit kunnen beïnvloeden en die de gezondheid en het welzijn van mensen verbeteren.

Bijvoorbeeld:

Kleine groepen bestuderen verschillende strategieën voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie, overleggen welke zij het liefst kritisch bespreken qua eventuele beperkingen en proberen alternatieve modellen / strategieën te bedenken.