Kritisch denken sdg2 Geen honger

De student draagt bij aan het beëindigen van honger door een kritische evaluatie van de relevantie en betrouwbaarheid van beweringen, bronnen, modellen en theorieën.

Bijvoorbeeld:

Spelvoorbeeld: The 2030 SDGs Game

Het SDGs-spel voor 2030 is een multiplayer, persoonlijk, op kaarten gebaseerd spel dat simuleert om de ‘echte wereld’ in het jaar 2030 te brengen. Het spel is ontworpen in 2016 in Japan. Het is daar een krachtig en impactvol sociaal fenomeen geworden, dat veel media-aandacht heeft gekregen en meer dan 100.000 deelnemers heeft bereikt.

2030 SDGs Game-evenementen worden gehouden in bedrijfs-, overheids-, educatieve en gemeenschapsinstellingen. Er zijn momenteel meer dan 600 gecertificeerde facilitators in Japan en ongeveer 50 wereldwijd.

De game is ontworpen om overal gespeeld te worden, met 5 tot 50 spelers. (Dat aantal kan worden uitgebreid tot een maximum van ongeveer 200 met meerdere parallelle ‘werelden’ die tegelijkertijd actief zijn.)

Speeltijd is ongeveer 1 uur; met de nodige uitleg en reflectie achteraf duurt het minimaal 2 uur en werkt het over het algemeen het beste in een tijdsbestek van 2 ½ uur.