Kritisch denken sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student is zich kritisch bewust van sociale structuren en interpretaties van zaken als conflict of sociale rechtvaardigheid.

Bijvoorbeeld:

Studenten krijgen – of selecteren – een actuele conflictsituatie (dit kan lokaal of internationaal zijn). Ze onderzoeken de achtergrond van het conflict, hoe het tot stand is gekomen, vanuit verschillende perspectieven of posities met betrekking tot het probleem met behulp van contrasterende bronnen (bijv. Kranten, sociale media, tijdschriftartikelen, politieke verklaringen).

Ze maken een presentatie (bijvoorbeeld een poster, dia’s, artikel) die de verschillende opvattingen met betrekking tot het conflict belicht en hun eigen conclusies uitlegt.