Kritisch denken sdg14 Leven onder water

De student heeft een kritische houding bij reflecteren op/handelen in verband met het zeeleven, in het besef dat elke pressie- en lobbygroep het eigen belangen probeert te verdedigen. De student maakt onderscheid tussen feiten, aannames en meningen, verzamelt en analyseert gegevens en bronnen, inclusief de identificatie van verschillende perspectieven en onderliggende waarden binnen argumenten.

Bijvoorbeeld:

Onderzoeksmethode

  1. Verzamel verschillende documenten die betrekking hebben op (on) duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen vanuit verschillende perspectieven (bv sociaal, politiek, economisch, cultureel, ecologisch).
  2. Maak een poster met enkele ideeën over de kwestie, waarbij feiten en meningen helder worden gescheiden.