Kritisch denken sdg13 Klimaatactie

De student heeft een kritische houding bij het reflecteren op/handelen in verband met klimaatverandering, in het besef dat dit soort natuurlijke fenomenen grotendeels onvoorspelbaar zijn en een langetermijnvisie, oplettendheid en flexibiliteit vereisen.
De student maakt onderscheid tussen feiten, aannames en meningen met betrekking tot klimaatverandering; verzamelt en analyseert gegevens en bronnen, inclusief de identificatie van verschillende perspectieven en onderliggende waarden binnen argumenten.

Bijvoorbeeld:

Studenten bereiden materialen (papers, presentaties oid) voor met verschillende problemen waarvan we op de hoogte moeten zijn, bijv. potentiële onderzoeksbias / agenda als gevolg van financieringsbron / organisatorische links, verschil in focus afhankelijk van mediabron, (b.v. tabloidkrant, serieuze krant, verslag).

Studenten houden daarbij rekening met de tijdsgebondenheid van Informatie, mede als gevolg van opkomend onderzoek, ontwikkeling van ideeën, invloed van framing ( d.w.z. de manier waarop dingen worden gepresenteerd, mogelijk het denken kan sturen).

Studenten werken in subgroepen. Elke groep krijgt een set materialen die zich richt op een van de bovenstaande problemen. Vraag elke groep om hun materialen te bestuderen om te zien wat ze opmerken. Hierover wordt plenair gerapporteerd. Hierbij staat de noodzaak om alert te zijn en bronnen te evalueren centraal.