Kritisch denken sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student benoemt, analyseert en bespreekt de problemen die gemeenschappen onhoudbaar maken; herziet kritisch beslissingen over hun gemeenschap, stad; en bespreekt of deze duurzaamheid bevorderen en / of hoe ze moeten veranderen om de gemeenschap duurzamer te maken.

Bijvoorbeeld:

Scenario: Lokale autoriteiten besluiten om van een vrije ruimte in een dichtbevolkte gemeenschap (verstedelijking en gebrek aan groen) een handelscentrum te maken in plaats van een gemeenschapspark.

Op basis van dit scenario wordt een rollenspel georganiseerd. Er worden verschillende rollen geïdentificeerd (bijvoorbeeld wethouder, winkelier, bewoner, agent; maar laat studenten ze liefst zelf benoemen), evenals tegenstrijdige belangen en meningen. Studenten worden verdeeld in groepen, waarbij elke groep één rol vertegenwoordigt. De groepen verzamelen informatie om argumenten op te bouwen die hun standpunt ondersteunen.

Speel het rollenspel na en verken de problemen vanuit verschillende perspectieven. Laat aan het einde van het stuk de problemen zien via een web- of conceptkaart om hun systemische en complexe karakter aan te geven. Het rollenspel eindigt met specifieke beslissingen die worden beoordeeld en besproken op basis van hun impact op de gemeenschap.