Kritisch denken sdg10 Verminderde ongelijkheden

De student beoordeelt kritisch de balans tussen macht, rijkdom, toegang tot middelen en toegang tot kansen en eventuele voorstellen om ongelijkheden te verminderen.

Bijvoorbeeld:

Spelvoorbeeld: Cantor’s World

Op een moment in de menselijke geschiedenis waarin we worden geconfronteerd met een milieucrisis, is het van cruciaal belang om te begrijpen welke impact ontwikkeling heeft op het milieu. Indicatoren zoals het BBP en HDI die worden gebruikt om de ontwikkeling van een land te meten, houden geen rekening met het milieu. Om deze kloof te dichten, bracht een trio van organisaties onder de paraplu van de VN in 2012 een rapport uit dat sprak over een ‘Inclusive Wealth Index’ (IWI). Het IWI is een manier om de onderlinge verbondenheid van de economie, het milieu en het menselijk welzijn te erkennen en te verwoorden.

De game Cantor’s World is ontworpen voor studenten en beleidsmakers om te leren hoe het IWI andere indices aanvult. In het spel kunnen spelers experimenteren met verschillende beleidskeuzes en uit de eerste hand het touwtrekken ervaren tussen resultaten op korte termijn en duurzaamheid op lange termijn. De game is ontworpen voor Masters-studenten economie, openbaar beleid en duurzaamheidsstudies en wordt gespeeld op universiteiten over de hele wereld. De game is ontwikkeld door Fields of View in samenwerking met UNESCO-MGIEP.

Er zijn veel leervoordelen voor het spel. Allereerst nemen spelers beleidsbeslissingen en begrijpen ze hun impact op de drie hoofdsteden (IWI) en de SDG’s – 4 (kwaliteitsonderwijs), 10 (verminderde ongelijkheid) en 13 (klimaatactie). Tijdens het spel ervaren deelnemers hoe beleidsbeslissingen van verschillende temporele schalen de duurzaamheid beïnvloeden. Ze beseffen de aard van de relatie tussen geproduceerd kapitaal en menselijk kapitaal, en ook conflicten tussen individuele landgebonden doelstellingen en globale doelstellingen voor het bereiken van SDG’s, in het bijzonder SDG’s 4, 10 en 13.

Door hun eigen acties in het spel ervaren spelers afwegingen, middelen en beperkingen van beleidsoperationalisatie en de impact ervan op de productiviteit en duurzaamheid.