Creativiteit sdg13 Klimaatactie

De student denkt na over huidig gedrag en gebruikte technologieën en erkent hoe de ‘westerse’ levensstijl de belangrijkste oorzaak is van klimaatverandering. De student ontdekt alternatieve en creatieve levensstijlen en alternatieve technologieën, waaronder die voor landbouw en herbebossing, die klimaatverandering tegen kunnen gaan.

Bijvoorbeeld:

Hele groep: beslis over een onderwerp dat te maken heeft met duurzaamheid, b.v. gebruik van plastic, jacht op trofeeën, overbevissing, afval

Kleine groepen: brainstorm minstens 15 manieren waarop dit aan een bepaalde leeftijdsgroep kan worden geleerd

Hele groep: deel en bespreek ideeën en benaderingen

Merk op hoe creatief we worden nadat de eerste vijf ‘gebruikelijke ideeën’ zijn voorgesteld!