Creativiteit sdg9 Industrie, innovatie en infrastructuur

De student is creatief en flexibel terwijl hij werkt aan veerkrachtige infrastructuur en inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie.

Bijvoorbeeld:

De studenten volgen de denkstappen zoals beschreven in De Hamer / Heres, 32 lessen voor de toekomst; les 23, De Vries, van People, Planet, Prosperity naar Burgerschap (Hilversum NL 2015).

De ‘denkstappen’ zijn:

  • Uitdaging: studenten worden uitgedaagd na te denken over mogelijke verbeteringen aan een fabriek, winkel, kantoor, overheid in de buurt van de school of zelfs de school zelf, bijvoorbeeld veiligere verkeerssituatie, minder plastic, beter afvalbeheer, restaurantbeleid, verwarmingssystemen, elektriciteitsvoorziening, recreatieruimte etc.
  • Reflectie: elk groepslid heeft het recht om één idee door de groep te laten kiezen. Er worden niet meer dan drie foto’s gemaakt van het gekozen item; de afbeeldingen tonen expliciet de behoefte aan verbetering.
  • Discussie: de foto’s worden besproken in de kleine groepen. Verbeteringen worden besproken vanuit het perspectief van People, Planet en Prosperity. De redenering is gebaseerd op ‘als…, dan…, met resultaat…., wat impact heeft…. enzovoort.’
  • Oplossing: de groep stelt een oplossing voor op basis van consensus. Die ‘consensus’ is misschien moeilijk te bereiken: sommige studenten moeten inleveren.
  • Presentatie: de oplossingen worden gepresenteerd en besproken in een plenaire sessie, idealiter met belanghebbenden.
  • Reflectie: hele groep bespreekt het proces: wat is de oplossing, wat is de impact op PPS, hoe moeilijk was het om daar te komen? Hoe heb je medestudenten aangemoedigd om mee te doen? Hoe respectvol was je gedrag? Enzovoort…