Creativiteit sdg4 Kwaliteitsonderwijs

De student ontdekt nieuwe vormen van onderwijs en zoekt naar nieuwe manieren van lesgeven en leren. De student ontwikkelt ideeën over holistische benaderingen van onderwijs.

Bijvoorbeeld:

Groepswerk. Onderzoek in groepjes van 3-4 innovatieve vormen van onderwijs, lesgeven en leren vanuit een holistisch perspectief, dat wil zeggen omvat de academische, sociale, culturele en fysieke ontwikkeling van studenten en overweeg de ecologische, economische en sociale dimensies van duurzaamheid.

Teken op een flip-over waarin u uw bevindingen aan de klas presenteert. Bespreek de verschillende gepresenteerde ideeën en bedenk de mogelijkheden en wat er nodig is om deze ideeën uit te voeren