Creativiteit sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student stelt ideeën voor op basis van ervaringen en situaties uit het echte leven die de gezondheid en veerkracht van kwetsbare groepen en mensen in nood zouden ondersteunen en vergroten.

Bijvoorbeeld:

Studenten overwegen welke andere groepen in hun school of omgeving die ondersteuning nodig hebben. Studenten werken in groepen en ontwikkelen ideeën die kunnen helpen. De groepen presenteren hun ideeën. Alle ideeën worden besproken en geanalyseerd op basis van specifieke indicatoren (niet labelen, haalbaar voor om toe te passen, tijd nodig, voordelen voor iedereen). Studenten beslissen welke ideeën geschikt zijn en ontwikkelen een tijdlijnplan met de benodigde stappen voor hun uitvoering.