Creativiteit sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

Explore different ways of promoting agency and representation.

Bijvoorbeeld:

Studenten selecteren een groep of organisatie waarvan ze lid zijn (bijvoorbeeld school, jeugdgroep, sportclub). Overweeg de demografische samenstelling van de groep en identificeer mensen die ondervertegenwoordigd zijn. Brainstorm over manieren waarop dergelijke mensen kunnen worden aangemoedigd om zich bij de groep aan te sluiten en zich daarin ondersteund te voelen.