Creativiteit sdg1 Geen armoede

De student vindt creatieve suggesties om armoede te beëindigen.

Bijvoorbeeld:

Studenten onderzoeken beleid en manifesten van politieke partijen in hun land. Op welke manier stelt elke partij voor een einde te maken aan de armoede, in eigen land en wereldwijd.

Studenten overwegen:

  • Hoe wordt ‘armoede’ in dat land gedefinieerd?
  • Hoe verhoudt deze definitie zich tot wereldwijde normen?
  • Wat zijn de implicaties van leven volgens de nationale definitie van ‘armoede’?
  • Wat is de mening van politieke partijen in uw regering over armoede? Willen ze het verminderen? Zo ja, hoe? Ben je het eens met die oplossing?
  • Kies in kleine groepen het politieke programma dat volgens jou het meest effectief is en bespreek waarom.
  • Bespreek manieren om het programma nog effectiever te maken. Welke criteria gebruik je voor ‘effectiviteit’?
  • Bespreek zo mogelijk de uitkomst van je onderzoek met een vertegenwoordiger van een politieke partij.