Industry, innovation and infrastructure

Studenten verkennen de ‘smartcitiesworld’ website, op zoek naar innovaties die voorzien in een behoefte aan hun school- of privéleven en die ecologisch een verbetering zijn. Voorbeelden van de site: ‘modulaire constructie, platforms voor het delen van woningen en huurtools kunnen het antwoord zijn op huisvestingsuitdagingen’

Bespreek en / of onderzoek in het persoonlijke leven en / of op school: ‘hoe ga ik om met het delen van huis, auto, gereedschap enz.? Hoe kan ik mijn gedrag daarop verbeteren? Hoe kan ik mijn energieverbruik verminderen en zelfs proberen het op nul te krijgen? Wat zijn de mogelijkheden op mijn school als het gaat om het delen van auto, fiets, gereedschap etc.? Hoe kan de school studentenhuisvesting ondersteunen door modulaire appartementsconstructies op te zetten? Is mijn school nul? Kunnen we het energieverbruik verminderen?

Dergelijke vragen leiden tot actieplannen – en actieplannen leiden tot actie! Als de ‘smartcitiesworld’ website niet genoeg aanwijzingen geeft om mee te werken, kunnen studenten op zoek gaan naar andere sites, zoals Het Groene Brein, Green Deals etc.

De resultaten van het onderzoek, gestelde vragen, actieplannen en (hopelijk en uiteindelijk) worden acties geëvalueerd. Het is belangrijk om zoveel mogelijk stakeholders bij het proces te betrekken!

Kleine groepsactiviteit: gebruik de ‘placemat’ -methode: elk lid schrijft zijn / haar favoriete items op in zijn kamer thuis. De uitkomsten worden vergeleken, met de focus op overeenkomsten.

De groep kiest een van de vergelijkbare items (bijvoorbeeld laptop, boekenplank, smartphone, foto’s)

Studenten zoeken op het internet naar informatie over dat item, bijvoorbeeld productie, transport, handel, ploegen, toegevoegde waarde; en de effecten op mensen (bijvoorbeeld wie produceert, transporteert en in welke omstandigheden?), planeet (bijvoorbeeld wat zijn de ecologische effecten?) en economie (bijvoorbeeld wie profiteert? wie verliest?).

Daarna volgt een groepsdiscussie over positieve en negatieve impact van het item. Brainstorm over hoe je de negatieven in positieven kunt veranderen en denk na over de effecten die deze veranderingen zouden hebben op het persoonlijke leven van de groepsleden (hogere prijzen, andere kleuren / vormen, minder verfijnd)

Mogelijke verdere activiteiten: