Gender equality

Studenten spelen een rollenspel waarbij een functie wordt aangeboden aan een mannelijke of een vrouwelijke kandidaat en een beslissing moet worden genomen. Moedig leerlingen aan na te denken over het besluitvormingsproces en hoe dit kan worden geïmplementeerd, rekening houdend met genderkwesties.

Individuele reflectie:
Moedig leerlingen aan om individueel na te denken over situaties in hun leven waarin ze beslissingen moesten nemen die genderimplicaties hadden en moedig hen aan om na te denken over gedenkwaardige dilemma’s die ze hadden en of ze weloverwogen en genderevenwichtige beslissingen maakten, of verkeerd ingeschat en gender onevenwichtige beslissingen. Deel en bespreek.

Vraag de leerlingen om een ​​Ik-rapport te schrijven waarin ze een reeks rechten, rollen en verantwoordelijkheden in het dagelijks leven beschrijven vanuit een genderperspectief en hoe ze persoonlijk verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het bereiken van betere gendergelijkheid en hoe ze transparant handelen door anderen op gepaste manieren te rapporteren. Vraag hen om zoveel mogelijk voorbeelden te geven.

Vraag vervolgens elk tweetal om één rapport te bespreken en hun reflecties toe te voegen. Vraag ten slotte alle leerlingen om na te denken over hun rapporten: beschrijf wat u kunt veranderen om (nog) meer verantwoordelijk en aansprakelijk te worden bij het bevorderen van betere gendergelijkheid.

Studenten krijgen verschillende casestudy’s uit verschillende landen met gegevens, aannames en meningen met betrekking tot genderkwesties. Studenten analyseren en identificeren voorbeelden van elk.

Studenten gebruiken de Investigation – Vision – Action – Change Approach (IVAC) om veranderingen voor te stellen en door te voeren in een specifieke situatie om gendergelijkheid te verbeteren.

Reflectie op geslacht met afbeeldingen:

Gebruikte techniek: groepsdiscussie over afbeeldingen

Benodigd materiaal: foto’s verzameld uit tijdschriften, kranten of van de straat genomen met een smartphone die verschillende soorten situaties vertegenwoordigen – gezinsleven, werkleven, sport, kunst – waar bewijzen voor genderverschillen geïdentificeerd kunnen zijn.

Groepsdiscussie om afbeeldingen te analyseren waarbij voorbeelden van onevenwichtigheid / vooroordelen tussen mannen en vrouwen worden onderzocht en wordt nagedacht over de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen om dit aan te pakken.

Er worden afbeeldingen gegeven die situaties met mannen en vrouwen vertegenwoordigen, en anderen met alleen vrouwen of alleen mannen. De groep wordt gevraagd:

Studenten onderzoeken vrouwelijke betrokkenheid bij NGO’s op het gebied van milieu / duurzaamheid (rol- en machtsverhoudingen)

Studenten verkennen de genderdimensie van elke geïdentificeerde rol.

Vraag studenten om na te denken over afbeeldingen met een bijzondere focus op gender, bijvoorbeeld wat laten ze zien met betrekking tot genderrollen, macht, relaties. Hoe weten ze dat?

Studenten wordt gevraagd om voorbeelden te geven van ervaren stereotypering – verschillen in attitudes, gedrag, meningen, waarden ten opzichte van mannen en vrouwen in de loop van een dag.

In kleine groepen wordt gereflecteerd op bevindingen, verschillen en overeenkomsten.Afsluitend wordt hier plenair over doorgesproken.

Groepsactiviteit: rollenspel. Stel een scenario voor discriminatie op grond van geslacht op in een werkcontext, bijvoorbeeld schoolpersoneel, redactie, medisch analyse lab…

Studenten nemen verschillende rollen aan en bespreken hoe ze kunnen bijdragen aan de oplossing van het genderdiscriminatieprobleem.