Life below water

Scenario methode

Studenten worden gevraagd om in groepen na te denken over verschillende scenario’s om overbevissing te beperken.

 1. Ten eerste doen ze onderzoek om de belangrijkste problemen met betrekking tot overbevissing (factoren) te identificeren en oplossingen te vinden.
 2. In een tweede stap plaatsen de studenten de geïdentificeerde factoren op een 2-assige grafiek (belangrijk – niet beïnvloed / voorspelbaar – onvoorspelbaar), met als idee sleutelfactoren te identificeren (maximaal drie of vier) waarop contrasterende veronderstellingen kunnen worden gemaakt (Gaudin , 2013, p.99). 
 3. Ten derde schrijven studenten drie of vier scenario’s die volgens hen relevant zijn, zoals:
  • Concurrentievermogen, vertrouwen in de wetenschap
  • Sociaal en ecologisch welzijn
  • Trendscenario

In groepen van vier/vijf studenten

 1. Maak uit verschillende documentaire bronnen een mindmap waarin de problemen met betrekking tot het waterleven worden benadrukt, bijvoorbeeld waar zeeën zijn overbevist, koraal is vernietigd of zeeën / rivieren zijn vervuild.
 2. Identificeer verbanden tussen zorgwekkende gebieden, visserijpraktijken en andere mogelijke oorzaken (industriële vervuiling, riolering, enz.)
 3. Identificeer verbanden tussen deze kwesties, sociaal en economisch gedrag, klimaatverandering en zeespiegelstijging.
 4. Stel mogelijke maatregelen vast om de gevonden problemen aan te pakken en de mariene hulpbronnen duurzaam te exploiteren en de zeespiegelstijging aan te pakken.
 5. Draag deze mogelijke maatregelen actief uit.