Responsible consumption and production

Studenten creëren een toekomst: wat kan de komende dertig jaar jouw rol, functioneren in de samenleving zijn?

Groepsactiviteit / discussie. Bespreek de uitdaging van eindige bronnen. Richt de discussie op ons gebruik van eindige bronnen. Je zou je kunnen afvragen: wat voor middelen gebruiken we in ons dagelijks leven? Kunnen we doorgaan met de manier waarop we momenteel voor leven? Wat zijn de beperkingen? Wat kunnen we eraan doen?

Vraag de studenten eerst in tweetallen of groepen te bespreken. Verzamel dan enkele reacties op het white/black board

Vraag studenten vervolgens: hoe kunnen we het beste ideeën en reacties bedenken voor de uitdaging dat we binnenkort zonder niet-hernieuwbare bronnen komen te zitten?

Groepsactiviteit: stel een productie / verbruik gerelateerd scenario op, bijvoorbeeld een supermarkt. Studenten spelen verschillende rollen
bijvoorbeeld manager, oudere persoon, zwangere vrouw, milieuactivist, veganist, vleeseter. 

Rollenspel-teamvergaderingen op basis van het oplossen van verschillende problemen, bijvoorbeeld hoe de gewoonten van de consument te veranderen, de winst te vergroten en milieuvriendelijker te worden. 

Groepen delen ervaringen en resultaten.

Individueel: doe onderzoek naar campagnes die duurzame praktijken promoten. Presenteer de bevindingen aan de klas. Bespreek met anderen de volgende vragen:

Deel, wissel en geef weg feest. Breng dingen mee die je niet langer nodig hebt om les te geven en organiseer een ruilfeest te houden. Van deze beschikbare producten kan elke student iets mee naar huis nemen.

Vervolgens rapporteren ze later hoe ze hun nieuwe item hebben gebruikt.

Schoolproject: zet een ontwikkelingspartnerschap op met een school uit het Zuiden. Neem contact op met studenten van deze school en creëer een project waar je nieuwe vormen van duurzame levensstijl ontwikkelt.

Onderzoek in tweetallen de verschillende actoren in productie en consumptie. (Voorgeselecteerd). Studenten definiëren hun rollen, rechten en plichten en presenteren hun bevindingen aan de anderen.

Groepsdiscussie: open of kleine groepsdiscussie.
Denk jij dat jouw levensstijl duurzaam is? Hoe weet je of je levensstijl duurzaam is? Hoe kunnen we levensstijlen vergelijken? Hoe zou je je levensstijl vergelijken met een student in een ander land? (Gebruik een relevant voorbeeld, zoals je levensstijl vergelijken met die van een neef / vriend in een ander land.)

Vraag de studenten alles te meten / vergelijken! Leid hen naar het concept van “ecologische voetafdruk” als een eenheid om verschillende levensstijlen te meten en te vergelijken. Onze ecologische voetafdruk stelt ons in staat te berekenen hoeveel druk onze levensstijl op de planeet uitoefent.

In groepen: onderzoek de toegang tot duurzame en betaalbare producten vanuit het perspectief van een ontwikkelingsland. Elke groep neemt een specifiek land en onderzoekt het potentiële perspectief van deze verschillende belanghebbenden. 

Analyse worden gedeeld met anderen, de verschillende casestudy’s worden besproken.

Schoolproject. Zet een ontwikkelingspartnerschap op met een andere school uit het mondiale Zuiden. Wissel uit met studenten van de partnerschool en creëer een project waarin je nieuwe strategieën en praktijken voor duurzame productie en consumptie ontwikkelt.