No poverty

Studenten verkennen in de buurt van de school de verspreiding van rijkdom / armoede en de belangrijkste diensten van NGO’s en de overheid.

Studenten verkennen de manifesten / toezeggingen / plannen van lokale politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad en analyseren
(1) de waarschijnlijke gevolgen van deze standpunten voor armoede in de buurt en;
(2) de rol van de overheid, NGO’s en individuele verantwoordelijkheid daarin.

Studenten stellen verschillende toekomstbeelden op zonder armoede voor en overwegen routes om deze vragen te beantwoorden, zoals ‘Wat zou er gebeuren als we….?’

Studenten reflecteren op de resultaten van dit proces, ondersteund door de meningen van lokale formele en informele leiders (religieus, cultureel, zakelijk, enz.).

Op basis van de resultaten van de discussies schrijven studenten individuele of groepsplannen voor het gebied met de titel ‘Armoede uit de buurt verwijderen’. De plannen worden gepresenteerd en besproken.

Voor Nederland is een nuttig startpunt.

Studenten werken in groepen aan onderzoek en analyse. Zij doen dat met behulp van gegevens van verschillende gebieden over de hele wereld / in hun land / regio en met verschillende niveaus van rijkdom / armoede. Ze bespreken, vanuit een multiperspectivische benadering of achtergrond (bv. sociaal, politiek, economisch, cultureel en ecologisch) mogelijke oorzaken van deze verschillen.

Ze analyseren verbanden tussen deze perspectieven.

Ze rapporteren schriftelijk en gebruiken deze rapportage als startpunt voor discussies met lokale autoriteiten, maatschappelijk werkers en culturele leiders over de situatie in de omgeving van de school: herkennen de gesprekspartners de teamoutput en op welke manier werken ze aan verbetering, tegen de achtergrond van de doelen en indicatoren van SDG1?

Ze zoeken contact met een school met een sociaal-economisch gezien andere populatie en werken aan een uitwisseling van ideeën en mensen. Zo zoeken ze uit hoe deze scholen elkaar kunnen ondersteunen.

Achtergrond: Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Paris 2013 en Atkinson, Inequality, London 2015