No poverty

Studenten selecteren een armoedebestrijdingsproject ter ondersteuning,  bijvoorbeeld door fondsen te werven en hiervoor een projectmatige aanpak te gebruiken en daardoor ‘op weloverwogen en tijdige manier te handelen, zelfs in onzekere situaties’.

Handige bron: Charley Gilkey, Start Finishing: How to Go from Idea to Done, USA 2019.

Studenten kiezen een project zoals beschreven in de competentie Actie en zetten een systeem op voor het beheer van de financiën, overeengekomen acties, vergaderingen opnemen, enz.

Studenten onderzoeken het doel en de focus van het onderwijs in hun land en kijken naar de impact ervan op verschillende sociale groepen, bijvoorbeeld gender, etniciteit, klasse.

Studenten schrijven een essay dat het doel en de structuur van het onderwijssysteem kritisch evalueert en suggesties voor verbeteringen doet.

Nuttige tekst: Pirbhai-Illich & Martin in Bamber & Bullivant, Teesnet Conference papers 2015, Liverpool Hope 2015.

Bekijk als groep de resultaten van enkele van de andere activiteiten die zijn ontworpen om manieren te vinden om armoede te verminderen.

Beslis hoe u er één in de praktijk brengt door een actieplan te maken met vervolgstappen en overeengekomen tijdspaden.

Studenten onderzoeken beleid en manifesten van politieke partijen in hun land. Op welke manier stelt elke partij voor een einde te maken aan de armoede, in eigen land en wereldwijd.

Studenten overwegen:

Studenten doen groepsonderzoek naar een milieuprobleem, op zoek naar oplossingen zoals nitraatverontreiniging in Nederland.

Studenten beginnen met het overwegen en vergelijken van hun eigen acties, overtuigingen en standpunten en onderzoeken vervolgens die van anderen.

Studenten stellen verschillende oplossingen voor en houden voor elk rekening met impact, voordelen, mogelijke problemen / uitdagingen, kosten (en voor wie), praktische aspecten van implementatie en tijdschaal.

Studenten schrijven op basis van hun conclusies een adviesrapport aan de overheid. Indien mogelijk regelen zij een ontmoeting met politici (lokaal, nationaal en of hoger) waarin zij het rapport presenteren en bespreken.

Studenten onderzoeken in kleine groepen hoe onderwijs wordt gefinancierd in verschillende landen ter wereld.

Studenten delen hun bevindingen en kiezen een land waar onderwijs slecht toegankelijk is en onderzoeken vervolgens een manier om een project te ondersteunen dat de deelname probeert te vergroten.

(Zie Inman ao, Holding on to our values, London South Bank Un. 2012)

Studenten onderzoeken ondersteunende activiteiten voor daklozen/ arme mensen in de stad, waaronder hostels en pleeggezinnen. Probeer een aantal hiervan te bezoeken en spreek met personeel en gebruikers.

Bespreek de bevindingen en hoe ze ondersteuning kunnen bieden, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in de opvang, maatjeswerk, fondsenwerving etc.

Implementeer en evalueer het project.

Studenten gebruiken de ‘armoedeprint’: (of gebruiken de zoektermen ‘tradecraft blog armoede voetafdruk quiz’), bespreken de uitkomst en maken een ‘persoonlijk actieplan’ voor verbetering.

Studenten lezen de ‘armoedevoetafdrukindicatorgids’ voor organisaties. Na het lezen kiezen studenten in kleine groepen drie aandachtspunten uit de gids en bereiden interviews voor op verschillende niveaus van het schoolpersoneel (managers, leraren, (schoonmaak)personeel, restaurantmedewerkers, studenten etc.)

Na de interviews worden de resultaten vergeleken en wordt een definitieve conclusie geschreven.

De activiteiten kunnen worden uitgebreid naar een volgend niveau door de gids voor landen te gebruiken: er wordt een slotdiscussie georganiseerd waarin de gids wordt gebruikt als een ‘snel evaluatie-instrument’ voor landen: neem de laagste vijf landen op de lijst van arme landen (op internet staan diverse lijsten) en kijk of er aanwijzingen zijn voor de lage posities in de gids armoede voetafdruk.

Bespreek hoe verbetering kan beginnen…

Studenten onderzoeken wat minst rijke landen ter wereld zijn en de redenen voor die armoede.

Studenten onderzoeken welke van deze landen het meest aantrekkelijk, betrouwbaar, effectief is en welke ondersteuningsprogramma’s er in hun land zijn die bij deze landen betrokken zijn

Studenten onderzoeken of het mogelijk is om in contact te komen met een vertegenwoordiger van die programma’s en om een ontmoeting / gesprek te regelen.

Studenten kiezen een programma waarvan ze denken dat het effectief is en beslissen vervolgens hoe ze het kunnen ondersteunen

Handige sites: