Activities

Korte omschrijving

Het scenario van de activiteit beschrijft een dorp gelegen nabij een beschermd natuurgebied dat de interesse van een ontwikkelaar trekt. De ontwikkelaar is van plan land in het dorp te kopen en er een toeristisch resort te bouwen. Het gebied staat bekend om zijn biodiversiteit.
Het bos herbergt unieke soorten en is een van de weinige lokale bossen die recente bosbranden overleefden. Het dorp was erg beroemd om zijn klimaat en schoonheid en vele decennia geleden was het een van de meest bevolkte dorpen in de omgeving. Tegenwoordig heeft het dorp weinig inwoners, voornamelijk ouderen, en jaar na jaar neemt de bevolking af.
De beslissing van de ontwikkelaar maakt veel reacties los en veroorzaakt tweespalt in de gemeenschap. Aan de ene kant is er het deel van de lokale overheid dat van mening is dat dit project het gebied economisch en sociaal zal verjongen door speciaal voor jongeren nieuwe banen te creëren. Aan de andere kant zijn de overige functionarissen van de lokale autoriteiten van mening dat dit soort ontwikkeling het gebied zal vernietigen, de risico’s van de achteruitgang van het gebied zal maximaliseren en dat er alternatieve manieren zijn om de lokale economie en gemeenschap te stimuleren, zoals het gebruik van de huidige infrastructuur van het dorp (bijvoorbeeld verlaten huizen) voor agro- en ecotoerisme, om het dorp in harmonie met de natuur te ontwikkelen.

Uit het scenario komen twee verschillende standpunten naar voren:
a) degenen die het eens waren met het project van de ontwikkelaar en
b) degenen die tegen zijn.
Voor het debat moet elke partij haar standpunt ontwikkelen en met argumenten ondersteunen.

De partij die het project ondersteunt, moet de nadruk leggen op:
a) de verjonging van het dorp;
b) de nieuwe banen en de vestiging van jongeren;
c) de beperkingen die ze aan de ontwikkelaar moeten opleggen om het beschermde gebied te behouden;
d) de actieve rol die ze zullen spelen tijdens de uitvoering van het project, enz.
Hun motivering moet ook de volgende parameters bevatten:
a) Hoe de lokale gemeenschap de andere gevolgen voor het milieu zal aanpakken,
b) Hoe zullen ze ervoor zorgen dat het dorp profiteert van het project, etc.

De partij die tegen het project is, moet de nadruk leggen op:
a) het gebruik van de huidige infrastructuur,
b) de grenzen van de ontwikkeling,
c) het op andere manieren onthullen van het culturele en natuurlijke erfgoed van het dorp,
d) het risico dat het dorp geïsoleerd blijft, aangezien de toeristen in het resort blijven, enz.

Het is belangrijk dat alle belanghebbenden een besluit nemen of alternatieve oplossingen voorstellen om het gebied te ontwikkelen en de lokale gemeenschap actief betrekken bij de beslissingen en de uitvoering ervan.

Korte omschrijving

Er wordt een scenario gegeven waarin drie jongeren (George, Thomas en Joanna) besluiten een katoenen t-shirt te kopen. Hun beslissing om het t-shirt te kopen is gebaseerd op specifieke kenmerken: het merk, de stijl, de modetrends in hun land, het land van de t-shirtproductie, de arbeidsomstandigheden voor de productie van het t-shirt, het salaris van de arbeiders die het t-shirt produceerden, het type katoen en waar het werd verbouwd, hoe het werd gemaakt en door wie.
De drie tieners besluiten hun t-shirt te kopen op basis van verschillende criteria. Thomas kocht een t-shirt voor 100 euro op basis van mode, George kocht zijn t-shirt voor 10 euro bij een liefdadigheidswinkel en van katoen waarvan een label aangeeft dat het biologisch is en uiteindelijk kocht Joanna haar t-shirt van het internet van een beurs handelsonderneming. Haar t-shirt kostte 15 euro, was gemaakt van biologisch katoen en was bedrukt met de zinsnede “Maak armoede geschiedenis”.

Groepen bespreken de waarden die bepalend waren voor de beslissing van elke jongere om dat specifieke t-shirt te kopen. Het is nuttig om daarbij de belangrijkste principes en waarden van het the Earth Charter te gebruiken. Bespreek een analyseer eerst de waarden van het Earth Charter en daarna de t-shirtkeuze van de jongeren.

Ten slotte wordt elk lid van de groep gevraagd om de onderstaande vragen te beantwoorden:

Korte omschrijving

Er wordt een scenario gepresenteerd over Koh Pich, een klein eiland in Cambodja, waar de regering in 2004 besloot om de 134 landbouwfamilies van het eiland te verwijderen en het eiland vervolgens te transformeren tot een vrijhandelscentrum, waardoor multinationale ondernemingen werden aangetrokken om er te investeren. De bespreking van het scenario is gebaseerd op zaken als het veranderen van het landgebruik en de sociale, economische, ecologische gevolgen van deze verandering; de vernietiging van beroepsgroepen, de ontworteling van de bevolking, de verstoring van de sociale cohesie. Wanneer het probleem diepgaand wordt besproken met behulp van verschillende informatiebronnen, wordt de groep verdeeld in kleine groepen die verschillende rollen vervullen:

  1. De locale bevolking
  2. De vertegenwoordiger van de regering 
  3. De investeerders 
  4. De vertegenwoordigers van milieupartijen
  5. De vertegenwoordigers van pers en media

Elke groep rechtvaardigt haar mening en gebruikt verschillende informatiebronnen om hun argumenten op te bouwen. Het rollenspel zal naar verwachting alle verschillende aspecten van het probleem, hun gevolgen en impact helder maken, met als doel een beslissing te nemen die de duurzaamheid van het eiland en de bevolking waarborgen.

Korte omschrijving

Reacties op dilemma’s. Moet je regels soms aanpassen, oprekken of breken? Voorbeelden uit de geschiedenis, bijvoorbeeld suffragettes, antislavernij, homorechten. Revolutie versus evolutie. Moet de samenleving veranderen om haar duurzaam te maken?

Korte omschrijving

Kleine groepen bestuderen elk een ander real-life probleemgebaseerd scenario en proberen ten minste zes verschillende oplossingen / wegen vooruit te bedenken.

Bedenk vervolgens voor elke oplossing welke waarden eraan ten grondslag liggen en welke in het gedrang kunnen komen.

Plenair: bespreek voorgestelde oplossingen en de bijbehorende waarden.

Korte omschrijving

Individueel reflecteren studenten snel op elk dilemma dat wordt gepresenteerd en schrijven hun reactie op.

Kleine groepen bespreken vervolgens hun keuzes en de redenen waarom beslissingen zijn genomen.

De hele groep bespreekt vervolgens de verschillende principes die ten grondslag lagen aan beslissingen en of er inconsistenties waren.

Korte omschrijving

Vraag studenten in groepjes van drie een werktuig en een ‘ei’ te kiezen. Verzamel bij een startpunt. Zeg dat ‘Alle drie de leden zo snel mogelijk door de kamer moeten reizen terwijl ze hun ei in de lepel houden’ (impliceer maar specificeer niet dat ze dit één voor één moeten doen). Doe de race een paar keer en kijk of iemand klaagt dat het niet eerlijk is (bijvoorbeeld verschillende werktuigen, verschillende ‘eieren’ of iemand speelt vals).

Plenair: bespreek reacties en gedachten bijvoorbeeld over bedrog, gelijkheid, regels.

Korte omschrijving

Studenten doen onderzoek naar afvalgedrag van (mede)studenten in het schoolrestaurant. Ze rapporteren visueel met foto’s, korte filmpjes etc. Ze bespreken acties die moeten worden ondernomen om de houding van hun medestudenten op een beleefde, respectvolle manier te veranderen, rekening houdend met het PPP. Dit kunnen discussies zijn tijdens de lunch, uitnodigende wegwijzers etc. Ze kiezen actiestrategieën en voeren die uit.

Na verloop van tijd herhalen ze het onderzoek om te zien of er verbeteringen zijn.