Empathy

In kleine groepen maken studenten een korte video, waarin ze een interview spelen met een persoon met een achterstand (mogelijk voortbouwend op onderzoek uitgevoerd onder aandacht voor SDG 16). Zorg ervoor dat de geïnterviewde zich uitdrukt hoe het voelt om een achtergestelde persoon te zijn (bijvoorbeeld Impact op gezondheid, welzijn, relaties, zelfrespect, levensomstandigheden, economische en sociale kansen).

Studenten nemen kennis van alle voedselproducten die in een weekend worden gegeten, bijvoorbeeld welke producten, waar ze vandaan komen, welke soorten ze gegeten hebben en wat de prijs is.

Vervolgens onderzoeken ze de impact van de productie en het transport van deze items. Deel resultaten en bespreek de impact van goedkoop eten op natuurlijke omgevingen en lokale gemeenschappen. Zijn inkomen en ongelijkheid van cruciaal belang bij onrechtvaardigheid op milieugebied? Welke strategieën (indien aanwezig) zijn ontwikkeld om tijdens de oefening met budgettaire beperkingen om te gaan? Kunt u andere strategieën identificeren / voorstellen?

Doe alsof je leven afhankelijk was van het leven onder water via de methode van “beeldtheater”.

  1. Een ‘foto’ van een scène waarin verschillende onderzeese dieren en planten en mensen worden gemaakt door een groep leerlingen. De scène vertegenwoordigt een situatie waarin de natuurlijke hulpbronnen door de grote visserij worden geëxploiteerd, wat gevolgen heeft voor de traditionele vissers en hun families, evenals voor de dieren en planten die worden vertegenwoordigd. Alleen de acteurs weten wat de scène is, ze blijven op hun plaats zonder te bewegen en de rest van de groep moet weten waar de situatie over gaat.
  2. Een niet-betrokken student gaat naar een van de acteurs (iedereen behalve de grote vertegenwoordiger van de visserij) en vraagt ​​hem / haar hoe ze zich in deze situatie voelen.
  3. De student neemt dan de plaats in van die persoon op de foto, herformuleert hoe zijn / haar voorganger zich voelde en handelde.
  4. Het proces kan een paar keer worden herhaald met andere belanghebbenden, voordat de grote vertegenwoordiger van de visserij wordt gevraagd hoe hij / zij zich voelt.

Met een duurzamere situatie kan dan een tweede beeld worden opgesteld en kan het proces opnieuw beginnen

Gebruik simulaties en drama-acties om de empathie voor het probleem op te bouwen en te vergroten en om de perceptie van gerelateerd risico te vergroten, evenals van de urgentie om een gedragsverandering door te voeren.

Groepsdiscussie: open of kleine groepsdiscussie.
Denk jij dat jouw levensstijl duurzaam is? Hoe weet je of je levensstijl duurzaam is? Hoe kunnen we levensstijlen vergelijken? Hoe zou je je levensstijl vergelijken met een student in een ander land? (Gebruik een relevant voorbeeld, zoals je levensstijl vergelijken met die van een neef / vriend in een ander land.)

Vraag de studenten alles te meten / vergelijken! Leid hen naar het concept van “ecologische voetafdruk” als een eenheid om verschillende levensstijlen te meten en te vergelijken. Onze ecologische voetafdruk stelt ons in staat te berekenen hoeveel druk onze levensstijl op de planeet uitoefent.

Voer interviews met gemeenschapsleden in nood of bezoek geïsoleerde of afgelegen gebieden om ter plaatse de problemen en moeilijkheden die ze hebben te leren. Maak een rapport met bevindingen met specifieke maatregelen die kunnen worden genomen voor een duurzamer leven. Vraag de ondersteuning van NGO’s en andere organisaties bij hun implementatie.

Debat: toeristische ontwikkeling versus instandhouding van bedreigde soorten. Studenten zijn onderverdeeld in twee groepen: één groep ondersteunt de toeristische ontwikkeling van een gebied en de andere groep ondersteunt de stopzetting van de toeristische ontwikkeling voor de bescherming van bedreigde diersoorten in hetzelfde gebied.

Groepen verzamelen gegevens, verkennen verschillende bronnen om hun positie te rechtvaardigen en proberen het probleem vanuit verschillende gezichtspunten aan te pakken. Het is belangrijk dat de ideeën die uiteindelijk zullen worden aangenomen rekening houden met het feit dat onze kwaliteit van leven en duurzaam leven niet alleen afhankelijk zijn van economisch welzijn, maar ook afhankelijk zijn van leven in harmonie met andere soorten.

Spelvoorbeeld: Bury me, my love

Bury me, My Love vertelt het verhaal van een Syrisch koppel, Nour en Majd. Ze zijn gescheiden, omdat Nour besluit haar land te verlaten en Europa probeert te bereiken voor een veiliger leven, maar Majd moet blijven en voor oudere familieleden zorgen. De enige manier waarop ze kunnen communiceren, is via een chatapplicatie op hun smartphones. Als speler ben je getuige van die gesprekken en probeer je Majd te helpen Nour het best mogelijke advies en ondersteuning te geven.

Leerlingen leren een liedje, bijvoorbeeld:

Bespreek de betekenis van het lied en het feit dat dit relatief oude liedjes zijn (minimaal 40 jaar) die een specifieke situatie beschrijven. Kunnen we ons ermee verhouden? Is het nog steeds relevant? Voelen we er allemaal hetzelfde over? Hoe gaan we om met verschillen? Wat moeten we doen met de genoemde problemen?

Studenten schrijven een gedicht, essay, lied, rollenspel waarin een voorkeursoplossing wordt beschreven. Imagine (John Lennon) zou als voorbeeld kunnen worden gebruikt

Identificeer 3 of 4 casestudy’s van verschillende werk functies (positief en negatief). Studenten werken in kleine groepen en nemen er elk één en onderzoeken deze, waarbij ze waarschijnlijke positieve en negatieve effecten van de rol op belanghebbenden identificeren. Groepsleden spelen om de beurt iemand in de functie terwijl anderen hen interviewen over hun baan.

Studenten verdelen zich in groepen. Elke groep stelt zich een gezin voor in een andere sociaal-economische klasse en speelt typisch gedrag in rollenspellen. Groepen delen, bespreken en reflecteren over de oorzaken en implicaties van verschillend geïdentificeerd gedrag.

Als laatste activiteit nodigen de leerkrachten de leerlingen uit om zichzelf te situeren in een situatie van energiearmoede en collectief te reflecteren op hun gevoelens en emoties.