Oplettendheid sdg9 Industrie, innovatie en infrastructuur

De student begrijpt ten diepste niet-duurzame aspecten van onze samenleving en de manier waarop deze zich ontwikkelen en de dringende behoefte aan verandering naar veerkrachtige infrastructuur, inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie.

Bijvoorbeeld:

De docent introduceert het idee hoe leren van de natuur kan leiden tot slimmere ontwerpen en duurzamere oplossingen. Studenten verkennen in kleine groepen de school om niet-duurzaam gedrag, routines enz. te identificeren.

Vervolgens denken ze na over alternatieve, duurzame oplossingen, zoals nabootsing (oa mimicri), circulair denken en / of cradle to cradle.

Studenten schrijven de uitdaging en oplossingen op een groot vel papier en hangen het aan de muur.

Teams controleren en beoordelen elkaars werk.

Indien mogelijk worden de resultaten voorgelegd aan de schoolleiding.

Handige bron: ‘Webster & Johnson, Sense & sustainability’ (TerraPreta 2009); Nederlands: Leren van de Natuur (NME Utrecht 2010) vooral de suggesties op p154.