Oplettendheid sdg8 Fatsoenlijk werk en economische groei

De student is zich bewust van verbanden tussen werkgelegenheid enerzijds, economische initiatieven van bedrijven en overheden met betrekking tot sociale rechtvaardigheid en milieueffecten anderzijds.

Bijvoorbeeld:

Studenten gaan op zoek naar casestudy’s van verschillende bedrijfsinitiatieven (positief en negatief). Kleine groepen nemen er elk één en onderzoeken deze vanuit vragen rond mogelijke positieve en negatieve effecten van het  initiatief op belanghebbenden en het milieu. De resultaten van het onderzoek worden plenair gedeeld en vergeleken.