Oplettendheid sdg6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

De student wordt zich bewust van de ongelijkheid van toegang tot drinkwater en sanitatie op mondiale en lokale schaal en begrijpt de onderliggende oorzaken hiervan.

Bijvoorbeeld:

Onderzoeksmethode

  1. Met behulp van verschillende bronnen (bijvoorbeeld World Water Atlas: Belin Publishing) beschrijven studenten de huidige situatie.
  2. In groepen analyseren de studenten de (on) duurzame componenten ervan en geven suggesties waarom dit zo zou kunnen zijn:
    • vanuit ecologisch, sociaal en economisch perspectief;
    • vanuit lokaal, nationaal en internationaal oogpunt.
  3. In groepen onderzoeken studenten hun suggesties kritisch op juistheid.
  4. In een plenaire bijeenkomst worden verschillende oorzaken van ongelijkheid in watertoegang en niet-duurzaam beheer van watervoorraden gepresenteerd en besproken.