Oplettendheid sdg5 Gendergelijkheid

De student is zich bewust van de uitdagingen van genderongelijkheid in de samenleving en ziet deze in relatie tot sociale rechtvaardigheid en milieueffecten.

Bijvoorbeeld:

Studenten wordt gevraagd om voorbeelden te geven van ervaren stereotypering – verschillen in attitudes, gedrag, meningen, waarden ten opzichte van mannen en vrouwen in de loop van een dag.

In kleine groepen wordt gereflecteerd op bevindingen, verschillen en overeenkomsten.Afsluitend wordt hier plenair over doorgesproken.