Oplettendheid sdg4 Kwaliteitsonderwijs

De student is zich bewust van ongelijkheden in toegang tot en het volgen van onderwijs, vooral tussen meisjes en jongens en in rurale gebieden op deze aarde.

Bijvoorbeeld:

De docent toont (of deelt uit) een kopie van een kaart die de ongelijke aard van toegang tot onderwijs over de hele wereld aantoont. Studenten bespreken antwoorden op de volgende vragen:

  • Wat laten de gegevens zien over toegang tot onderwijs in hun eigen land en op hun eigen continent?
  • Hoe verhoudt dit zich tot andere landen en continenten in de wereld?
  • Wat laat het zien over opleidingsniveaus of toegang over de hele wereld?
  • Denken studenten dat er overal ter wereld eerlijke toegang tot onderwijs is?
  • Kunnen ze hun antwoorden kritisch beargumenteren?