Oplettendheid sdg3 Goede gezondheid en welzijn

De student is zich bewust van concentraties van te voorkomen ziekten en van groepen die daarvoor kwetsbaar zijn en beschouwt op kritische wijze beleid en strategieën om ze te voorkomen en kwetsbaren te beschermen.

Bijvoorbeeld:

Studenten gebruiken grafieken, infographics en statistieken om een beeld te krijgen van verspreiding van besmettelijke ziekten en ondervoeding in de wereld.

In groepen gebruiken studenten verschillende informatiebronnen (bijvoorbeeld ICT), leggen de cijfers, feiten en statistieken uit en presenteren een holistische kijk op het probleem.

Voorbeelden van uitdagende vragen zijn: in welke landen of regio’s is het probleem groot en in welke landen bestaat het niet? Waarom? Welke leeftijden worden beïnvloed? Welke factoren versterken het probleem? Welke corrigerende maatregelen worden er genomen? Hoe kunnen landen, groepen, mensen het risico elimineren? Welk beleid en welke strategieën worden gevolgd om het probleem aan te pakken?

Elke groep presenteert en bespreekt hun resultaten plenair en ontwikkelt samen een plan met voorgestelde strategieën die de lokale context aanpakken om de lokale veerkracht te vergroten.