Oplettendheid sdg16 Vrede, gerechtheid en sterke instellingen

De student is zich bewust van specifieke voorbeelden van marginalisering, achterstelling en onevenwichtigheden in de macht en hun daadwerkelijke en potentiële effecten.

Bijvoorbeeld:

Studenten identificeren een voorbeeld van een nadeel van
(a) een lokale context en
(b) een wereldwijde / internationale context. 

Onderzoek voor elk voorbeeld de redenen achter dit nadeel en de effecten die het heeft op die mensen en op anderen. 

Benoem manieren om dergelijke nadelen te overwinnen.