Oplettendheid sdg12 Verantwoorde consumptie en productie

De student is/wordt kritisch op de ongelijkheid in toegang tot duurzame en betaalbare producten, vooral in stedelijke gebieden en de derde wereld.

Bijvoorbeeld:

In groepen: onderzoek de toegang tot duurzame en betaalbare producten vanuit het perspectief van een ontwikkelingsland. Elke groep neemt een specifiek land en onderzoekt het potentiële perspectief van deze verschillende belanghebbenden. 

Analyse worden gedeeld met anderen, de verschillende casestudy’s worden besproken.