Oplettendheid sdg11 Duurzame steden en gemeenschappen

De student herkent en bespreek de niet-duurzame praktijken van menselijke nederzettingen lokaal en wereldwijd en identificeert aspecten van onze steden, gemeenschappen en samenlevingen die moeten veranderen om onze levenskwaliteit te verbeteren (bijvoorbeeld energie, water, transport, voedsel, veiligheid, afval, gezondheid, toegankelijkheid, onderwijs, inclusie, groen etc.).

Bijvoorbeeld:

Docenten, studenten en ouders voeren een veldstudie uit in hun woon- en werkomgeving. Studenten en ouders volgen verschillende richtingen en gebruiken een kaart van die omgeving, waarop ze aangeven welke plekken een belangrijke rol spelen ten aanzien van praktijken die van invloed zijn op hun kwaliteit van leven (denk aan infrastructuur, vervuiling, ecologie etc.)

Terug op school werken alle groepen samen om een ​​grotere kaart, schema’s, aantekeningen en tekeningen samen te stellen van de dingen die ze in hun onderzoeksgebied als onhoudbaar hebben gezien, en rechtvaardigen waarom ze ze willen veranderen en hoe (voorstellen voor veranderingen en acties) .

Vervolgens organiseren ze een discussie in de school en nodigen ze alle belanghebbenden (bewoners, lokale overheden, winkeliers, zorghulpverleners etc.) Ze presenteren de resultaten van hun veldwerk en hun suggesties en ideeën voor acties en beslissen samen over een lange-termijnactie die het onderzochte gebied zal helpen duurzamer te worden.