Oplettendheid sdg10 Verminderde ongelijkheden

De student herkent voorbeelden van ongelijkheid lokaal en wereldwijd en begrijpt mogelijke oorzaken.

Bijvoorbeeld:

Spelvoorbeeld: The Human Security Challenge

De Human Security Challenge vindt plaats op een bord dat een virtuele wereld symboliseert. Zes fictieve landen investeren in veiligheid en streven ernaar om tegen het einde van de laatste spelronde de meeste macht te krijgen. De dynamiek is vergelijkbaar met kwesties waarmee wereldleiders worstelen: beperkte middelen, crises, conflicten en internationale onderhandelingen. De spelers worden geconfronteerd met cruciale compromissen tussen stabiliteit op lange termijn en nationale belangen op korte termijn.

De wereld wordt steeds complexer en dit vraagt ​​om geschikte tools om met de uitdagingen van die wereld om te gaan. The Human Security Challenge wil inzicht in de dynamiek en reflectie hierop stimuleren, vanuit verschillende belangen en perspectieven.

De Challenge richt zich op harde en zachte maatregelen en wordt gebruikt als hulpmiddel om het gesprek over de verschillende aspecten van beveiliging te starten. De game is ontworpen op een manier die ervoor zorgt dat de deelnemers een beter begrip krijgen van de complexiteit van beveiligingsproblemen en hen ook helpt nadenken over hoe zij als individuen beslissingen nemen en zichzelf positioneren ten opzichte van elkaar.